PREDASECT
HOUSE

Schuilplaats voor nuttige roofinsecten

Gewasbescherming wordt er niet gemakkelijker op de komende jaren. Eisen van de ‘markt’ worden steeds strenger en het toegelaten krijgen van een gewasbeschermingsmiddel wordt lastiger. Toch zijn deze middelen in combinatie met natuurlijke vijanden essentieel voor het slagen van een effectieve gewasbescherming voor het telen van kwalitatief goed fruit. Het ‘geïntegreerd telen’ – wat wil zeggen ‘het sparen van natuurlijke vijanden’ – zal zich nog verder (moeten) ontwikkelen. PredaSect House helpt hierbij.

Wat is PredaSect House?

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld ‘huisje’ van tonkinstokken om de opbouw van de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. PredaSect House is ontstaan uit de ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan met de zogenaamde ‘insectenhotels’. Deze insectenhotels zijn al vele jaren op de markt. Overduidelijk is dat roofinsecten vooral gebruik maken van de bamboestokken en dan het liefst als deze gebundeld zijn.

PredaSect House biedt zo’n 30 ingangen en vele ruimtes tussen de stokken onderling voor roofinsecten om zich te verschuilen. Daarmee creëert u minimaal 15.000* ingangen per hectare voor de roofinsecten. Doordat het horizontaal wordt geplaatst regent PredaSect House niet in. Het is geboord en geweven, waardoor het een solide geheel is en vele jaren mee gaat. Met PredaSect House maakt u de boomgaard aantrekkelijk voor nuttige roofinsecten om zich definitief te vestigen.
*bij 500 exemplaren per ha

Nuttige roofinsecten

Met name oorwormen, spinnen, lieveheersbeestjes, roofwantsen en gaasvliegen zijn heel nuttig om schadelijke belagers zoals bladluizen, bloedluizen en perenbladvlooien op te ruimen. Wees dus zuinig op deze roofinsecten.

Schuilplaats / overwinteringsplaats

PredaSect House past uitstekend in de strategie om meer natuurlijke vijanden in de boomgaard te krijgen én te houden. Zo is het bekend dat de oorworm een nachtdier is dat zich overdag graag verschuilt in de boom. De ‘steriele’ moderne peren aanplanten bieden nu nog te weinig van deze plaatsen. In de herfstperiode gaan gaasvlieglarven, spinnen en lieveheersbeestjes op zoek naar een overwinteringsplaats. PredaSect House is hiervoor uitermate geschikt. Daarnaast creëert uvmet PredaSect House ook een perfecte schuilplaats voor overige roofinsecten (zweefvlieg, fluweelmijt en spinachtigen) in de zomer- én in de winterperiode.

Dubbeldoel; schuilplaats én bijenhotel

PredaSect House kan naast schuilplaats, ook fungeren als ‘bijenhotel’ voor o.a. metselbijen. Voorwaarde is wel dat PredaSect House voor het grootste gedeelte van de dag door de zon beschenen moet worden, zoals bijvoorbeeld gebeurt in jonge aanplanten.

Gebruik in de praktijk

PredaSect House is kant-en-klaar en gemakkelijk te bevestigen in de boomgaard in ‘de broek van de boom’ of op het juk. Advies: 250 - 500 exemplaren per hectare.

De voordelen van PredaSect house

  • u stimuleert biodiversiteit in de boomgaard
  • u maakt de boomgaard aantrekkelijk voor roofinsecten door te voorzien in schuil- en overwinteringsplaatsen;
  • door een alternatieve schuilplaats aan te bieden, voorkomt u dat oorwormen de vruchtcluster gebruiken als schuilplaats;
  • u bespaart jaarlijks op insecticidebespuitingen
  • past perfect in het geïntegreerd telen (IPM);
  • is kant-en-klaar en in één keer gemakkelijk aan te brengen;
  • gaat jaren mee, waardoor de prijs per ha per jaar laag is;
  • •dubbelgeweven, hierdoor is het degelijk en sterk.
nl_NL